Work in progress

Wij zullen verdwijnen – Kami akan hilang  is een zoektocht naar de afkomst van de Indo. Ik ben zelf derde generatie Indo. Ik heb lang gedacht dat mijn opa en oma uit een idyllisch paradijs kwamen. Er is een hoop veranderd in de manier van denken over de koloniale tijd. Het goede oude ‘tempo doeloe’ waar Indo’s met weemoed aan terug dachten blijkt een samenleving te zijn gebaseerd op racisme en onderdrukking. De Indo had een discutabele tussenpositie vanwege een afkomst waar hij niet zelf voor gekozen heeft.

In dit project onderzoek ik hoe mijn Indo afkomst van invloed is op mijn leven en op welke manier het koloniale verleden van invloed is op onze maatschappij. Hoe kom ik in het reine met mijn afkomst? Hoe komen wij in het reine met onze koloniale geschiedenis?

Als de Indo bestaat bij gratie van een koloniaal systeem, is de Indo dan inmiddels niet opgehouden te bestaan?

De beelden en teksten hieronder zijn concepten waar ik de afgelopen maanden aan gewerkt heb.

Work in progress

Kami akan hilang – Wij zullen verdwijnen adalah pencarian asal usul orang Indo-Eropa. Saya sendiri adalah generasi ketiga Indo-Eropa. Lama sekali saya berpikir bahwa kakek dan nenek saya berasal dari Hindia-Belanda yang tropis dan indah. Banyak yang telah berubah dalam pikiran kita tentang masa kolonial. Suasana ‘tempo doeloe’ diingat dengan melankolis oleh orang Indo-Eropa. Tetapi ternyata masyarakat ‘tempo doeloe’ itu didasarkan pada rasisme dan penindasan. Posisi orang Indo-Eropa bisa didebatkan, mereka di antara orang Belanda dan orang pribumi. Tentu saja keturunan diri sendiri tidak bisa dipilih, posisi orang Indo-Eropa dikasih karena keturunannya.

Dalam proyek ini saya menyelidiki bagaimana keturunan Indo-Eropa saya mempengaruhi kehidupan saya dan juga bagaimana masa kolonial mempengaruhi masyarakat kita. Bagaimana pikiran tidak terganggu lagi oleh keturunan Indo? Bagaimana kita bisa berdamai dengan sejarah kolonial kita?

Kalau orang Indo-Eropa berada karena sistem kolonial, apakah orang Indo itu kan sudah menghilang?

Gambar dan teks di bawah ini adalah beberapa konsep yang saya kerjakan bulan-bulan terakhir.

Self portrait 2020 – Oil on canvas 50x60cm
Self portrait 2020
Self portrait 2020 – Oil on canvas 40x50cm

Beste opa Ed, als je zou weten wat jouw oorlog aanrichtte zou je je medailles dan inleveren? Of zou je je daden blijven ophemelen?

Opa Ed sayang, kalau opa tahu apa perang opa ditimbulkan, apakah medali yang diterima akan dikembalikan? Atau opa Ed tetap menyanjung-nyanjung tindakan opa?

Orde en Vrede – Ketertiban dan Perdamaian 2020
Oil on panel
Medaille voor Orde en Vrede – Medali untuk Ketertiban dan Perdamaian

Beste opa Ed, wie o wie is onze oermoeder? De vrouw die er in onze familie niet mocht zijn, maar aan wie wij ons Indo-zijn te danken hebben. 

Opa Ed sayang, siapa oh siapa ibu asal kita? Ibunya yang tidak boleh berada dalam keluarga kita, tetapi yang membuat kita orang Indo-Eropa.

Nyai Moerdijah (1865) 2020
Oil on canvas
Nyai Mienah (1870) 2020
Oil on canvas

Beste opa Ed, de relikwieën uit ons verleden zijn aan het verstoffen. Het duurt niet lang meer voordat ze verdwenen zijn. Net als wij.

Opa Ed sayang, peninggalan-peninggalan dari sejarah kita sedang didebui. Tidak lama sampai semua menghilang. Sama seperti kita.