Expo: Stroom ondertussen, Jalan Raya Pos

16 maart - 27 april 2016 Stroom Den Haag

16 maart – 27 april 2016 Stroom Den Haag

In hoeverre klinkt het koloniale verleden nog door in het hedendaagse Indonesië?

Inmiddels is Indonesië al weer 70 jaar onafhankelijk, na 350 jaar overheersing door Nederland. Om een beeld te geven op welke manier de Indonesische bevolking het koloniale tijdperk een plek heeft gegeven in het moderne leven, fietste fotograaf Eric Kampherbeek over de oudste weg op het eiland Java: de Jalan Raya Pos of de Grote Postweg. Aangelegd door de Nederlander Daendels in 1808.

De presentatie in Ondertussen laat de zoektocht zien, die Eric Kampherbeek over de Jalan Raya Pos aflegde. Een tocht langs verlaten landschappen met een verborgen geschiedenis en langs koloniale bouwwerken die hun oorspronkelijke functie verloren hebben. De tocht eindigt bij de ‘Drama Kolosal’, grote schouwspelen waarin de koloniale geschiedenis wordt nagespeeld en de Indonesiërs één lijken te zijn in hun nationalisme en hun afkeer tegen de voormalige koloniale overheersing.

Voor het project ‘Jalan Raya Pos’ ontving Eric Kampherbeek in 2015 een subsidie PRO Kunstprojecten.